EFS GROUP D.O.O.
FAKTORING
Kontakt

K BUDÚCNOSTI ORIENTOVANÉ

Poradenstvo na najvyššej úrovni

KMU

Obstarávanie likvidity

Okrem správy aktív ponúkame divízii SME rôzne možnosti, efektívnym riešením je krátkodobé až strednodobé obstarávanie likvidity prostredníctvom špeciálnych programov, ako je factoring. Faktoring robí vašu spoločnosť menej závislou od bánk a je zároveň pečaťou kvality.

FaKtoring

Strategická Optimalizácia kapitálovej štruktúry

Dôveryhodnosť a kvalita zákazníckej štruktúry – ktorý finančník oceňuje vašich zákazníkov viac ako faktor? Faktoring je moderná finančná služba, ktorá je čoraz dôležitejšia. Je to zaujímavý a atraktívny doplnok k kontokorentnému úveru. Factoring predstavuje harmonické rozšírenie podnikového financovania a slúži na strategickú optimalizáciu kapitálovej štruktúry spoločnosti. Faktoring znamená predovšetkým väčšiu flexibilitu a vyššiu likviditu, čo zase podporuje dosiahnutie podnikových cieľov.

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER

EFS Group D.O.O

Faktoringový poradca je odborník na kreditné kontroly, zodpovednosť za zlyhanie,
financovanie platobných podmienok,
správa pohľadávok, riadenie rizík
alebo proces upomínania ide Faktoringový poradca je – porovnateľný s leasingovým poradcom – špecialista
ktorý radí spoločnostiam kompetentne a konkrétne v záležitostiach financovania.
Preveruje dôveryhodnosť spoločnosti aj štruktúru zákazníkov: pozitívna kvalita štruktúry zákazníkov je dôležitým štítkom kvality pre banky, zákazníkov a obchodných partnerov.