EFS GROUP D.O.O.
Optimalizácia kapitálu
Kontakt

Orientované na budúcnosť

Poradenstvo na najvyššej úrovni

Úspešný

Optimalizujte svoje obchodné ciele a zámery

Slovami a činmi, ale aj novými nápadmi sa usilujeme posilniť inovatívnu silu našich klientov. Spoľahlivosť, vážnosť, diskrétnosť a výkon sú stĺpmi, na ktorých staviame svoju prácu.

Optimalizácia kapitálu je pre nás kľúčovým pojmom, pod ktorým ponúkame našej klientele zaujímavé zvýšenie ich investovaného kapitálu s optimálnou ochranou v krátkom časovom období.

Váš spoľahlivý partner

EFS Group D.O.O

Nie sme finančný sprostredkovateľ, máme priamy prístup k osobám, ktoré prijímajú rozhodnutia v známych bankách.

Pre našich klientov nás spojte s týmito kľúčovými ľuďmi. Rovnako presné ako kolesá hodinového stroja sa všetky procesy u našich partnerov navzájom blokujú.

Od nášho zakladateľa

Správne rozhodnutie

Opatrenia na optimalizáciu kapitálu sa používajú najmä v krízových situáciách so ziskom
nevyhnutné v prípade predvídateľných kríz likvidity. Jedná sa o posilnenie kapitálovej základne a (skorú alebo včasnú) likvidáciu aktív, aby mala spoločnosť dostatočný manévrovací priestor v prípade prekážok v likvidite.