EFS GROUP D.O.O.
Dôchodok v zahraničí
Kontakt

ORIENTOVANÁ BUDÚCNOSŤ

Emigrácia ako dôchodca

POBYT V CHORVÁTSKU

Seniori

Pre mnohých ľudí je koniec života obdobím, v ktorom si plnia dlho milované priania. Čoraz častejšie to znamená netráviť tento čas v Nemecku, ale v zahraničí. Z rôznych dôvodov však takéto rozhodnutie zostáva rozhodnutím, ktoré je potrebné starostlivo zvážiť, a to aj vo vyššom veku.

SENIORI

Pekný domov

Čisté čísla hovoria za všetko: Počet nemeckých dôchodcov, ktorí odchádzajú do dôchodku v inej krajine, neustále rastie. Teraz existuje zhruba 230 000 dôchodkov, ktoré nemecké dôchodkové poistenie prevádza do zahraničia. V porovnaní s celkovým počtom dôchodcov zostáva staršia imigranta malou skupinou (okolo jedného percenta), ale ich počet sa do desiatich rokov napriek tomu zvýšil o tretinu. Len od minulého roka prišlo 4574 nových emigrantov.
Tendenciu možno vysvetliť skutočnosťou, že jeden z piatich (20,9 percenta) z vekovej skupiny nad 60 rokov má v súčasnosti tendenciu stráviť novú fázu života v inej krajine po skončení zamestnania. To je len o málo menej ako priemer (21,7 percenta).

ZABEZPEČTE SA DO STAROBI

Keď sa sny stanú skutočnosťou

Chorvátsko ponúka alternatívne, mierne podnebie, mesto Kopivnica ponúka ideálnu polohu.
V srdci Koprivnice je oáza pokoja pre emigranti.

Služby:

  • Pomoc s miestnymi úradmi, napr. registrácia atď.
  • Obytný komplex pod dohľadom vrátane domu a poštových služieb
  • V prípade potreby sprevádzať lekára

Pony Servis

Viac za peniaze

V každom prípade existuje dostatok dôvodov na to, aby ste aspoň časť roka opustili domov a strávili tento čas na požadovanom mieste. Klasikou medzi nimi je prezimovanie v krajine s príjemnejšími klimatickými podmienkami, pretože mnohé sťažnosti súvisiace s vekom sú badateľné najmä v chladnom, vlhkom jesennom a zimnom počasí.
Ďalší dôležitý bod: Pochopiteľne si dôchodcovia chcú po práci čo najviac užiť život, a to zase znamená dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu života s dôchodkom, ktorý je k dispozícii. Odchod do dôchodku v zahraničí je preto často otázkou peňazí, čo sa prejavuje rôznymi spôsobmi.

Čas od času zamávať v zahraničí

  • Znížte dodatočné náklady,
  • lacnejšie lieky,
  • nižšie náklady na ošetrujúci personál,
  • pomerne luxusná starostlivosť.

Také úspory sú citeľne atraktívnejšie, najmä na pozadí hroziacej chudoby v starobe v Nemecku. Životné náklady v iných európskych a mimoeurópskych krajinách sú niekedy výrazne nižšie, pričom životná úroveň je zodpovedajúcim spôsobom vyššia. Zrozumiteľný motív odchodu do dôchodku po desaťročiach zamestnania.

ÚNIK Z CHUDOBY:

Žite dobre v zahraničí s malým dôchodkom

Nielen miernejšie podnebie a lepšie počasie zaisťuje, že čoraz viac dôchodcov chce stráviť roky v penzii na juhu. Takýto krok môže mať aj veľmi dobré ekonomické dôvody. S priemerným dôchodkom iba 1 000 eur už môže mnoho dôchodcov žiť zo svojho dôchodku v Nemecku s veľkými obmedzeniami. Vzhľadom na rastúce životné náklady, vyššie zdaňovanie, nižšie dôchodky a zároveň nízke kohorty pôrodov sa situácia dôchodcov v budúcnosti určite zhorší. Netrúfam si predpovedať, čo bude s dôchodkom do roku 2040, keď má takmer každý prispievateľ financovať dôchodcu.

Stále viac dôchodcov sa pokúša uniknúť pred rastúcimi nákladmi a hroziacou chudobou v starobe v Nemecku prostredníctvom emigrácie. Základná myšlienka je nasledovná: Ak sú životné náklady v krajine emigrácie výrazne nižšie ako v Nemecku, dôchodca s nižším dôchodkom má tiež väčšiu kúpnu silu a tomu zodpovedajúco vyššiu kvalitu života. Zahraniční dôchodcovia sa zníženia dôchodku báť nemusia, dôchodok vypláca príslušná inštitúcia dôchodkového poistenia v zahraničí v rovnakej výške (výnimka: dôchodok Riester).

NEZABUDNITE:

Zdravotné poistenie v zahraničí!

Iba v európskych krajinách existuje dohoda o sociálnom zabezpečení, pokiaľ ide o lekárske služby. V mimoeurópskych krajinách existuje ešte jedna významná nákladová položka, ktorú je potrebné vopred zvážiť. Zákonné zdravotné poistenie nepokrýva žiadne výhody, preto sa dôrazne odporúča uzavrieť súkromné zdravotné poistenie v zahraničí.

Zistite včas, koľko bude váš dôchodok neskôr
Deutsche Rentenversicherung zasiela informácie o dôchodku všetkým prispievateľom raz ročne. Obsahuje presný odhad dôchodku na základe vašej osobnej poistnej histórie. V roku 2021 bude priemerný dôchodca dostávať dôchodok tesne pod 1 000 eur mesačne. To nie je veľa, bez ohľadu na to, či chcete žiť v Nemecku alebo v zahraničí. Preto by ste mali v ranej fáze premýšľať o súkromnom odchode do dôchodku.

EFS-Group D.O.O.

Záver:

Ktokoľvek chce zaručiť všetky tieto aspekty, t. J. Nižšie životné náklady, lepšie klimatické podmienky a blízkosť starého domova.